dijual tanah di gantar

tanah gantar indramayu Tanah
Rp 6.720.000.000
2 bulan yang lalu
tanah jalan siliwangi Tanah
Rp 1.501.500.000
11 bulan yang lalu
tanah jalan alternatip subang Tanah
Jalan Alternatip Subang Cikamurang
378 m2
1.35 jt/m2
Rp 510.300.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan raya gantar Tanah
Rp 1.400.000.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan palasah Tanah
Jalan Palasah
26100 m2
150 rb/m2
Rp 3.915.000.000
1 tahun yang lalu
tanah mekarwaru Tanah
Rp 1.681.500.000
1 tahun yang lalu
tanah gantar Tanah
Rp 1.459.700.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan tanjug garut Tanah
Jalan Tanjug Garut
2800 m2
100 rb/m2
Rp 280.000.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan alternatip sanca Tanah
Jalan Alternatip Sanca
700 m2
350 rb/m2
Rp 245.000.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan gantar bantarhuni Tanah
Jalan Gantar Bantarhuni
3097 m2
300 rb/m2
Rp 929.100.000
1 tahun yang lalu
tanah jalan waduk situraja Tanah
Rp 18.750.000
1 tahun yang lalu
tanah desa sanca Tanah
Rp 672.000.000
1 tahun yang lalu
tanah desa sanca Tanah
Rp 39.600.000.000
1 tahun yang lalu
tanah desa mekarjaya Tanah
Rp 3.850.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah gantar indramayu Tanah
Rp 6.720.000.000
2 bulan yang lalu
gambar tanah jalan siliwangi Tanah
Rp 1.501.500.000
11 bulan yang lalu
gambar tanah jalan alternatip subang Tanah
Jalan Alternatip Subang Cikamurang
378 m2
1.35 jt/m2
Rp 510.300.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan raya gantar Tanah
Rp 1.400.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan palasah Tanah
Jalan Palasah
26100 m2
150 rb/m2
Rp 3.915.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah mekarwaru Tanah
Rp 1.681.500.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah gantar Tanah
Rp 1.459.700.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan tanjug garut Tanah
Jalan Tanjug Garut
2800 m2
100 rb/m2
Rp 280.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan alternatip sanca Tanah
Jalan Alternatip Sanca
700 m2
350 rb/m2
Rp 245.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan gantar bantarhuni Tanah
Jalan Gantar Bantarhuni
3097 m2
300 rb/m2
Rp 929.100.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah jalan waduk situraja Tanah
Rp 18.750.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah desa sanca Tanah
Rp 672.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah desa sanca Tanah
Rp 39.600.000.000
1 tahun yang lalu
gambar tanah desa mekarjaya Tanah
Rp 3.850.000.000
1 tahun yang lalu