dijual tanah di pondok labu

tanah pondok labu cilandak Tanah
Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan
1561 m2
14 jt/m2
Rp 21.854.000.000
1 minggu yang lalu
tanah pondok labu cilandak Tanah
Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan
2935 m2
13 jt/m2
Rp 38.155.000.000
1 minggu yang lalu
tanah jl swakarya bawah Tanah
Jl Swakarya Bawah
722 m2
7.7 jt/m2
Rp 5.559.400.000
1 minggu yang lalu
tanah jl pangkalan jati jl Tanah
jl, pangkalan jati/ jl, raya gandul
1500 m2
8.5 jt/m2
Rp 12.750.000.000
6 bulan yang lalu
tanah pondok labu cilandak Tanah
Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan
1561 m2
14 jt/m2
Rp 21.854.000.000
1 minggu yang lalu
tanah pondok labu cilandak Tanah
Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan
2935 m2
13 jt/m2
Rp 38.155.000.000
1 minggu yang lalu
tanah jl swakarya bawah Tanah
Jl Swakarya Bawah
722 m2
7.7 jt/m2
Rp 5.559.400.000
1 minggu yang lalu
tanah jl pangkalan jati jl Tanah
jl, pangkalan jati/ jl, raya gandul
1500 m2
8.5 jt/m2
Rp 12.750.000.000
6 bulan yang lalu